PIPELIFE - Kanalizace a odvodnění

Výrobci

Společnost Pipelife Czech s.r.o. je významným výrobcem a největším prodejcem plastových potrubních systémů v České republice. Nabízí nejširší výrobní sortiment potrubí a dalších komponent pro in house i pro inženýrské sítě z PVC, PE, a PP. Jde o výrobky tuzemské i z dalších závodů holdingu Pipelife.

Více než dvacetiletá tradice firmy a trvale doplňované portfolio výrobků dokazuje její životaschopnost. Inovace, využití nejmodernějších materiálů a technologií výroby, stejně jako důraz na kvalitu zaručily firmě vysoké hodnocení zákazníků a zvyšující se podíl na českém trhu. Pipelife Czech si však připisuje obchodní úspěchy i na trhu slovenském a při exportu do dalších zemí Evropy i jiných kontinentů.

Prvotřídní kvalita výroby i služeb je garantována certifikací systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008.

Certifikací normy ISO 14 001 společnost prokázala, že respektuje všechny legislativní požadavky vztahující se k ochraně přírody, životního a pracovního prostředí. Ke zlepšování životního prostředí přispívá i samotným výrobním programem. Výrobky jsou technologicky vyspělé a s významným ekologickým přínosem. Vykazují totiž nízkou zátěž životnímu prostředí při výrobě, instalacích a během doby jejich použití, ale i po ukončení jejich životnosti, kdy je možné opakované využití výchozího materiálu. Řada produktů smí používat ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek.

Certifikací normy ISO 50001 společnost prokázala, že respektuje všechny legislativní požadavky vztahující se k managementu hospodaření s energií. Společnost zvyšuje povědomí všech pracovníků o vlivu energetické náročnosti a hospodaření s energií při vytváření výrobků a poskytovaných služeb.

Výběr z nabídky PIPELIFE

DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

Systémy z PVC a PE pro projekty odvodnění pozemních i inženýrských staveb, splňující běžné i náročnější podmínky. Drenážní šachty doplňují kompletní sortiment.

HT - běžný odpadní systém

V dřívějších dobách se pro odvod splašků používalo potrubí z PVC. Je to dobrý a trvanlivý materiál, nesnáší však dlouhodobě teploty vyšší než 40°C. Splašky, které produkuje většina moderních domácností, však mají teplotu až 100°C. Spolehlivé odvedení…

KABELOVÉ CHRÁNIČKY

Trubky pro optické kabely jsou vyráběné z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE. Jsou s hladkou nebo drážkovanou vnitřní stěnou, vhodné pro zatahování i zafukování.

PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16

Kvalitativní špičkou na trhu kanalizačních trubek s žebrovanou stěnou je potrubní systém Pragma+ID v kruhových tuhostech SN10,SN12 a SN16. Jeho základem jsou korugované trubky z polypropylénu s vysokým pevnostním modulem (PP-HM).  Velká obliba systému…

PVC KG SN4, SN8

Tradiční systém z PVC pro standardní podmínky, vyráběný jednak s pěnovým jádrem v kruhové tuhosti SN4 (DN100-DN500) a SN8 (DN150-DN500), ale také v kompaktní plnostěnné variantě SN8, včetně kompletní řady tvarovek.

REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY DN 200 - DN 1000

Široký sortiment revizních šachet DN 200 - DN 630 i vstupních šachet 800,1000 z PP nabízející efektivní montáž a dlouhodobou spolehlivost.
« Předchozí stránka
12

Poptejte nás